De drukkerij van Landfras

Alois Landfras liet dit gebouw op het Balbínovo plein in zijn drukkerij ombouwen. De empire uitstraling die er tot nu toe is behouden, gaf het gebouw de bouwmeester ervan - Josef Schaffer- in 1827. Toen bouwde hij een verdieping met portiek en een balkon aan het originele huis. De Landfrassen waren familie van drukkers. Oorspronkelijk waren ze leerlooiers in Jindřichův Hradec die naar Příbram verhuisden en daarvandaan eind 18e eeuw terug naar Jindřichův Hradec keerden. Familieleden droegen bij aan het culturele leven en waren bezielde burgers. Zij gaven vooral gebedenboeken, kalenders en verhalenbundels uit. De belangrijkste van de Landfrassen, Alois Landfras, was tussen de jaren 1850 en 1861 burgemeester van de stad. Meer dan honderd jaar gaf de drukkerij duizenden bundels uit met volkslectuur, kraam- en kermislieden, gebeden en gebedenboeken, maar ook een aantal studieboeken en heemkundige literatuur, later ook regionale krant.

landfrasova tiskarna1