Het oorspronkelijke jezuïetencollege

Het werd in de jaren 1595-1605 in de opdracht van Adam II. en zijn vrouw Catherina van Montfort opgebouwd. Adam en Jáchym van Hradec waren tolerant wat religie betreft. De houding van Adam II. tegen de protestanten veranderde sterk vooral door zijn Duitse echtgenote Catherina van Montfort die een bigotte katholieke was. Op haar aanspraak riep Adam II. in 1594 de jezuïeten naar Jindřichův Hradec. Toen waren er meer dan 20 huizen afgebroken op de stadsmuur en op de plaats ervan twee omvangrijke objecten opgebouwd die voor jezuïeten bestemd waren - het college en later het seminarie aan de overkant. Het college werd door bouwmeester Martin Vlach gebouwd. De zuiderse, tevens de grootste, vleugel werd met sgraffiti versierd, andere vleugel van het gebouw die rond een open hof stonden, waren lager. De zuidoostenhoek van het college grenst aan de westenkant van de lod van de Kerk van De Heilige Maria Magdalena. Een stenen 5-bladige roos, geplaatst in de muur in de gang van de eerste verdieping, herinnert aan de oprichter, In 1773, toen de jezuïetenorde afgeschaft werd, werd ook het college in Jindřichův Hradec gesloten. De jezuïeten bleven echter in de stad want zij dachten dat zij aan het gymnasium verder les konden geven. In 1779 werd het college echter in de kazernes veranderd en er woonde een grenadierenbataljon. Vandaag wordt het gebouw grondig gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden zijn er in de kamers in de westenvleugel decoratieve versieringen ontdekt met de zgn. 'zwarte motieven'. Sondes toonden dat een een hele decoratieve compositie staat in de vorm van zwarte ornamenten met motieven van planten. De grootste ontdekkingen waren gemaakt tijdens het onderzoek van grote gewelven en de muren in het refectorium. Het gaat waarschijnlijk om een vroegbarokke schildering van een uitstekende kunstwaarde. In de gerenoveerde ruimtes vestigt nu het museum van fotografie.