De Nežárecká poort

De Nežárecká poort is net als het er later aangrensende toenmalige jezuïetenseminarie een deel van de stadsmuur. Van de oorspronkelijk drie poorten is alleen deze als enige overgebleven, vroeger werd het ook de Linzer poort genoemd. De originele middeleeuwse poort met twee gotische verdiepingen werd tijdens de opbouw van het nabije gebouw van het seminarie met twee verdiepingen verbreid van laat-renaissancestijl met schietgaten en een zadeldak. Op het begin van de 19e eeuw werd er nog een verlengstuk van een driehoekig geveltje toegevoegd waarin wijzerplaten van klokken gezet werden. In 1879 werd er een torenklok geïnstalleerd gemaakt door klokkenmaker Martin Rezek uit Jindřichův Hradec. De poort is aan de westenkant met een stenen reliëf van het stadswapen in een renaissancecartouche versierd. De binnenkant van de poort werd op het eind van de 17e eeuw met geschilderde wapens van Jan Jiří Jáchym Slavata en zijn vrouw Marie Markéta van Rappach versierd.

nezarecka brana