De kerk van De Heilige Maria Magdalena

Het is waarschijnlijk de oudste kerk in Jindřichův Hradec, opgericht door Jindřich I die een patronaatsrecht om hem op te bouwen aan de Duitse Orde verleende. De zoon van Jindřich, Vítek, heeft dit recht bevestigd in 1255. Omdat de kerk niet groot was, werd het een kapel genoemd. Het Oord bouwde er ook een hospitaal voor 12 personen. In 1594 werd de kerk aan het jezuïetencollege toegevoegd dat er in plaats van het hospitaal en omstaande huizen gebouwd werd. Toen de kerk in 1615 opbrand, liet Vilém Slavata in de jaren 1628 tot 1632 een nieuwe kerk opbouwen voor 12 Rijnse goudjes uit het inbeslaggenomen eigendom van opstandige burgers. In 1652 werd een toren bij de kerk bijgebouwd die naar zeggen zo hoog als de parochietoren was.

Toen er in 1773 het jezuïeten oord afgeschaft werd, vonden er tot 1789 soldatenmissen plaats. Daarna werd de kerk gesloten en aan de burgers van Jindřichův Hradec verkocht. De derde eigenaar liet na een grote brand in 1801 de kerk opnieuw met dak beleggen, hij liet de toren afbreken en de doden uit de graftombe liet hij op het kerkhof bij De Heilige Drie-eenheid begraven. Kort daarna verkochte hij de kerk aan de soldaten. De vroegbarokke kerk heeft een schip met een 5-hoekig presbyterium. Op de zuidkant ervan staat de kapel van De Heilige Hyppolitus met historisch waardevolle fresco's. Naast het gebouw van de college staat de kapel van De Heilige Maria Magdalena. Dit interessant gebouwd uit de 1ste helft van de 17e eeuw heeft een interessante en unieke stucdecoratie in het interieur. De gebouwen werden in 1995 het eigendom van de stad Jindřichův Hradec in desolate toestand. Met enorm veel geld is het echter gelukt om de grofweg geïnstalleerde houten insteekverdiepingen weg te zetten, de stucdecoratie werd hernieuwd, de vloertegels veranderd, de gebouwen werden verlicht en de kapel van meubilair voorzien. De kapel wordt nu gebruikt voor expositie en culturele doeleinden.

kostel sv mari magdaleny1