Het kasteel Nová Bystřice

De kern van het grote complex kasteelgebouwen ontstond op de grondslagen van een gotische burcht uit de 13e eeuw en de vesting ervan. De originele ingang tot de burcht leidde van het zuidoosten door de gotische, later in de stijl van renaissance verbouwde poort door de dwingel tussen het kasteel en de decaankerk. Van de burcht is vooral het oostengedeelte van het huidige kasteel behouden met kelders met tongewelf.

De burcht werd in het kasteel omgebouwd al tijdens de regering van de Krajířové van Krajk die de eigenaren van het Bystřické landgoed tussen 1381 en 1575 waren. Het gebouw werd in de loop van de tijd door veel vernietigende branden beschadigd en werd enkele keren grondig verbouwd. Het hoofdgebouw met 4 vleugels werd later na de brand in 1607 in de renaissancestijl verbouwd onder de leiding van eigenaar Radslav van Vchynice en Tetov wat op een opschriftbordje op het tweede hof staat. Enkele kamers in de eerste verdieping van de oostenvleugel zijn gewelfd, de plafonds worden met renaissance stucnetgewelf met een kam versierd. In de hoek van deze vleugel op het hof staat een renaissancearcade van een verdieping behouden. Op de toenmalige 'voorburchtruimte' die naar het plein leidt, werden beheerders- en landbouwgebouwen in de 17e eeuw opgebouwd.

Aangezien er vernietigende branden kwamen, werd het hele kasteelcomplex verbouwd en aangepast ook in 1651 en 1774. In 1843 werden de gebouwen met een verdieping verlaagd naar het huidige niveau en de kasteelgracht werd dichtgegooid. Later werd het pand door de weefschool gebruikt, na 1945 werd het aan textielmagazijn aangepast. Nu is het een privé eigendom en voor publiek tijdens de zomerfeesten is alleen het eerste hof geopend.

Meer informatie te vinden op: www.novabystrice.cz/zamek