Naučná stezka kolem rybníka Vajgar, procházka Jindřišským údolím

P1030966

Po procházce městem je možné vydat se za poznáváním zajímavostí v jeho okolí. K procházce přírodou nám může posloužit Jindrova naučná stezka, která má část městskou, vedoucí po břehu rybníka Vajgar a na ni navazující asi 10 km dlouhou pěší stezku Greenways, po které projdeme i místní přírodní klenot Jindřišské údolí.

Jindrova naučná stezka

Po procházce městem je možné vydat se za poznáváním zajímavostí v jeho okolí. K procházce přírodou nám může posloužit Jindrova naučná stezka, která má část městskou vedoucí po břehu rybníka Vajgar a na ni navazující asi 10 km dlouhou pěší stezku Greenways, po které projdeme i místní přírodní klenot Jindřišské údolí. Trasu stezky Greenways však není nutno procházet naráz v celé její délce, je možné ji zkombinovat s další zajímavostí – úzkorozchodnou dráhou (v sezóně jezdí kromě motorových i parní vlaky), jejíž zastávky jsou ideálně rozloženy po třetinách stezky – v Jindřiši zastávce (nad obcí), v Blažejově a v Malém Ratmírově.

Za zmínku stojí, že panely stezky obsahují také povídání žabáka Jindry vhodné již pro předškolní děti, takže výlet se může stát atraktivním také pro rodiny s malými dětmi (trasa ale není všude průjezdná pro kočárky).
Výlet začneme na Masarykově náměstí u informační turistické tabule umístěné na okraji parku, projdeme Panskou ulici a přes náměstí Míru zamíříme směrem k rybníku Vajgar, projdeme Rybniční ulicí a pokračujeme ulicí Vídeňskou a Jáchymovou až k Slavíkovu lesíku. Do lesíka vstoupíme v místech autobusové zastávky a přes lesík projdeme až na cestu vedoucí po břehu rybníka Vajgar. Podél břehu, kde naučná stezka začíná, budeme pokračovat v celém úseku městské části Jindrovy naučné stezky. Informační panely nás seznámí s historickými i přírodovědně ekologickými skutečnostmi týkajícími se rybníka Vajgar.

Na trase budeme procházet pod místním krytým plaveckým bazénem s moderním aquaparkem, který kromě rekreačního a dětského bazénu nabízí několik vodních atrakcí. Cestou narazíme na dětské lanové herní zařízení umístěné přímo pod aquaparkem, kde se mohou děti vydovádět . Při ústí Hamerského potoka do rybníka je stezka vyvedena nahoru k obchvatu a poté je nutné sejít opět po schodech dolů. Poslední panel stezky je umístěn před Denisovou ulicí. Pokud se rozhodneme vycházku ukončit, zabočíme doleva do Denisovy ulice a budeme pokračovat stále podél rybníka Vajgar. Po cestě projdeme kolem městské plovárny, která nabízí možnost osvěžení, využití tenisových kurtů, či volejbalového hřiště. Jakmile se dostaneme pod kostel sv. Jana Křtitele, vyjdeme po schodech nahoru ke kostelu, Svatojánskou a Panskou ulicí se dostaneme zpět na Masarykovo náměstí.
Pokud by nás lákal delší výlet za město, u posledního panelu se otočíme a dále budeme až na konec Jindrovy naučné stezky sledovat červenou turistickou značku. I zde nám panely naučné stezky podají informace o přírodních, historických a ekologických zajímavostech míst, o kterých je zmínka dále. Silniční obchvat tentokrát podejdeme a po lávce přes Hamerský potok se dostaneme do míst zajímavých mokřadních společenstev. Nejdříve spatříme mokřadní olšinu a poté mokřadní louky s rašeliništěm v nivě Hamerského potoka. Na první pohled nevlídná krajina hostí mnoho chráněných rostlinných druhů, informace opět můžeme získat z panelů podél stezky. Krátký úsek mezi zahrádkářskou kolonií ústí do Městského lesa, kde narazíme na další z místních historických atrakcí: fungující úzkorozchodnou dráhu do Nové Bystřice. Městský les velmi brzy opustíme a na trase stezky se nám naskytne zajímavý pohled na přirozeně meandrující koryto Hamerského potoka a jeho rozsáhlou nivu. Následující silnice nás zavede přes barokní most se sochou sv. Jana Nepomuckého do Jindřiše, jedné z nejstarších obcí v okolí. Více se o ní dozvíme z panelu umístěného naproti místní hospodě. Za obcí Jindřiš již vcházíme do asi 6 km dlouhého úseku vedoucího malebným Jindřišským údolím. Upoutá nás zejména svými zachovalými, přírodě blízkými suťovými lesy mezi Jindřiší a Blažejovem, či bučinami a jedlinami v úseku blíže Malému Ratmírovu. Před Blažejovem pokračujeme stále po červené značce k odbočce na Vítkův hrádek, vystoupáme na zalesněný ostroh , kde objevíme nepatrné zbytky zdiva a stopy základů hradu, který patrně vystavěl Vítek z Hradce někdy ve 13. století. Celé údolí hostí mnoho zajímavých rostlinných i živočišných druhů, zajímavé výsledky přinesl i nedávný mykologický průzkum. Poslední panel je umístěn před rekreační oblastí v Malém Ratmírově, kde se můžeme vykoupat v jedné z nejstarších umělých vodních nádrží na Jindřichohradecku – Ratmírovském rybníce. K rekreaci jsou využívány zejména písečné pláže na západní straně. Rybník je z části obklopen soukromými objekty, takže přístup je poněkud omezen. Po občerstvení v některém z místních zařízení můžeme na zpáteční cestu z Malého Ratmírova do Jindřichova Hradce využít přepravu vláčkem místní úzkorozchodné dráhy.
Trasa stezky měří asi 12 km, stezku lze procházet v obou směrech z libovolného místa.

Na projekt Dovybavení Jindrovy naučné stezky a její propagaci byl v rámci Grantového programu akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2007 poskytnut grant ve výši 280 000 Kč.

jindrova_naucna

P1030966

P1030966

 
P1010053

P1010053

 
ot

ot

 
 
Vytvořeno 11.4.2011 10:18:50 - aktualizováno 13.1.2015 14:29:29 | přečteno 12633x | Vladislav Sochna
load