Partnerství - 61km

logo Partnerství

Popis trasy Partnerství

Jindřichův Hradec – Lišný dvůr – Horní Žďár – Dolní Žďár – Malíkov nad Nežárkou – Nová Ves – U Prokopského kříže  - lesní hotel Peršlák – Rakousko – Rottal – Haugschlag – Litschau – Schlag – rybník Špačkov – Staňkov – Terezský dvůr – Pasecký rybník – Lásenice – Vydří – Políkno – Jindřichův Hradec.

qr partnerstvi


Tisková verze (*.PDF):

ikona souborupartnerství, obrázek se otevře v novém okně

Videotrasa:

video partnerství, obrázek se otevře v novém okně

Interaktivní mapa:


Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec je okresní město v Jihočeském kraji, 43 km severovýchodně od Českých Budějovic na řece Nežárce.Počátky Jindřichova Hradce souvisejí s existencí slovanského hradiska ve výhodné poloze na ostrohu řeky Nežárky a Hamerského potoka, které bylo nejpozději od 10. století správním centrem širokého okolí a zároveň důležitým strategickým bodem na jihu přemyslovského státu. Na konci 12. století dostal jihovýchodní Čechy v úděl Vítek z Prčice, který toto území rozdělil mezi své syny.Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Hradci pochází z roku 1220, kdy jindřichohradecké panství vlastnil zakladatel rodu pánů z Hradce, Jindřich I., nejstarší syn Vítka z Prčice. Ten na místě dřívějšího hradiska vystavěl gotický hrad, v jehož předhradí z původní řemeslnicko-obchodní osady vzniklo v polovině 13. století město, které nese jméno právě po Jindřichovi.

Zajímavosti:

Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka s Krýzovými jesličkami, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Maří Magdaleny, kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Jakuba s Černínskou hrobkou, kostel sv. Václava, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Dům gobelínů, městská památková rezervace, měšťanské domy na náměstí Míru, jindřichohradecká úzkokolejka, plavecký bazén s akvaparkem. Více informací: http://www.jh.cz/

Lišný dvůr

Lišný dvůr patřil k panství Jindřichův Hradec. V roce 1772 zde byla Prokopem Vojtěchem Černínem založena pro poddané veřejná škola tkalcovská. Po roce 1864 byl dvůr s pozemky rozparcelován a byl zde zřízen i pivovar. V souvislosti s otevřením restaurace Rudolfov v roce 1863 byla v Lišném dvoře zřízena dokonce parní lázeň. Od 50. let 20. století tady mělo své sídlo zemědělské družstvo.

Zajímavosti:

Nedaleko Lišného dvora směrem na Jindřichův Hradec se nachází bývalá výletní restaurace Rudolfov, kde pobýval na letním bytě spisovatel Karel Čapek. Majitel jindřichohradeckého panství Evžen Karel Černín si nechal tuto výletní restauraci navrhnout a postavit od architekta Josefa Zítka, stavitele Národního divadla v Praze. Na křižovatce hlavní silnice směrem na Políkno a odbočky kolem stavení zemědělského družstva Lišný Dvůr směr Horní Žďár rostou u kapličky dvě památné lípy malolisté.

Horní Žďár

Obec Horní Žďár je místní části města Jindřichův Hradec. Nachází se asi 4 km na jih od Jindřichova Hradce.

Zajímavosti:

Těsně za mostem po jeho pravé straně stála do roku 1986 kaple Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků, dnes ji připomíná pouze kříž, který stál kdysi před vchodem do kaple. Severně od středu obce je umístěna Kalvárie, která je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Sousoší Kalvárie bylo postaveno roku 1807.  Kalvárie je významným krajinotvorným prvkem a je významným dokladem lidové zbožnosti v polovině 19. století v regionu. Jedná se o tři žulové pilíře s Ukřižovaným uprostřed a Pannou Marií a Janem Evangelistou po stranách. Figury jsou provedeny siluetou z plechu.

Dolní Žďár

Obec Dolní Žďár a jeho místní část Horní Lhota jsou situovány v údolí řeky Nežárky 5 km jižně od Jindřichova Hradce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1211, kde se jednalo o spor mezi bratry Oldřichem a Janem z Hradce o dědictví po strýci Heřmanovi. Spor rozsoudil Jindřich z Hradce, mistr zákona svatého Jana Jeruzalémského v Čechách a na Moravě, jakožto nejvyšší rozhodčí a s ním Jan Kočka z Miloněvic a Jan z Moravice, hradecký purkrabí. V tomto sporu Dolní Žďár získal Oldřich. V roce 1869 se stala Horní Lhota, dříve zvaná též Ovesná, osadou obce Dolní Žďár. První zmínka o Horní Lhotě je z roku 1340.

Zajímavosti:

Kaple sv. Terezie z Avily z roku 1858 s obrazem sv. Terezie od A. Mansfelda z r. 1861 a drobnou křížovou cestou z konce 18. století. V obci se nachází boží muka ze 17. století.

Malíkov nad Nežárkou

Malíkov nad Nežárkou (do roku 1947 Německý Malíkov, německy Deutsch Moliken) je bývalá samostatná obec, která je od roku 1960 součástí obce Horní Pěna. Malíkov vznikl pravděpodobně na začátku 12. století jako ves okolo rybníka. Roku 1892 postihl Malíkov ničivý požár, při kterém lehly popelem téměř všechny domy. V obci žili pohromadě obyvatelé české i německé národnosti do konce května 1945, kdy bylo vystěhováno německé a od začátku června přicházelo nové české obyvatelstvo.

Zajímavosti:

Podle sčítání lidu z roku 1930 žilo v Německém Malíkově 15 Čechů a 292 Němců. Dnes má tato obec 97 stálých obyvatel v 57 domech. Uprostřed obce se nachází kaple Panny Marie Loretánské postavená v roce 1849, opravená po ničivém požáru v roce 1892. V roce 2013 prošla kaple celkovou stavební rekonstrukcí. Kaple je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V obci se nachází vesnická památková zóna s dochovanými soubory lidové architektury. Více informací na http://www.hornipena.cz/  

Nová Ves

Nová Ves je jednou z místních částí obce Číměř, která leží 10 km jihovýchodně od města Jindřichův Hradec. Nová Ves se nachází v přírodním parku Česká Kanada, který se vyznačuje dosud nedotčenou přírodou, hlubokými lesy a krásnými rybníky.

Zajímavosti:

Obec založena roku 1803 Janem Tadeášem Wachtelem, lesmistrem jindřichohradeckého panství, jako nová osada pro lesní dělníky. Půdorys osady připomíná tvar dřevorubecké pily a naleznete zde několik lidových staveb. Od roku 1990 je obec prohlášena za vesnickou památkovou zónu zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Více informací: http://www.obeccimer.cz/

Lesní hotel Peršlák

Lesní hotel Peršlák byl dříve budovou pohraniční stráže. Lesní hotel nabízí dokonalé podmínky pro fyzický a duševní odpočinek – houbaření, rybolov, přírodní koupání, golf, historické a kulturní památky. Je to také zároveň nejsevernější bod Rakouska.

Zajímavosti:

Před lesním hotelem se nachází tzv. Kámen republiky (obrys připomíná tvar republiky) s nápisem "Naše je a naše zůstane 21. 5. 1938". Umístili jej sem vojáci v době ohrožení Československa nacisty. Západním směrem od lesního hotelu (do 1 km) se nachází slovanské pohřebiště z 8. a 9. století s celkem 25 kruhovými mohylami zakrytými porostem. Více informací: http://www.perslak.com/

Rottal, Dolní Rakousko, Rakousko

Ve vesničce se nachází Poledníkový kámen (Meridianstein) - průsečík 49. rovnoběžky a 15. poledníku; nenápadný kámen s nápisem.

Haugschlag, Dolní Rakousko, Rakousko

Haugschlag je nejseverněji položená obec našich jižních sousedů. Má příjemnou přezdívku - „nejzdravější“ kout Rakouska. Okolí obce nabízí nádhernou přírodu a golfová hřiště. Nachází se zde dvě mistrovská golfová hřiště Haugschlag – Old course a Waldviertel – New course, která již několikrát hostila Austrian Open PGA European Tour, opakovaně byla zvolena „Golfovým hřištěm roku". Více informací: http://www.haugschlag.at/

Litschau, Dolní Rakousko, Rakousko

Město vzdálené cca 5 km od českých hranic. Litschau má status města od r. 1386 a je vyhledávaným letoviskem se zajímavými památkami. Městem protéká prudší říčka Reissbach (Dračice). Původ jména města je prý slovanský a pochází z názvu „Líčov“ nebo „Lič“. Městečko leží v zalesněné kopcovité krajině s několika jezery. Ty dvě největší přímo ve městě jsou podlouhlé Schonauer Teich a Herrensee spojené úzkým kanálem. Ve městě se nachází středověký hrad i výstavní náměstí s kostelíkem. Město je proslulé městským hudebním festivalem. Více informací: www.litschau.at/

Schlag

V obci se nachází chráněná lípa.

Rybník Špačkov

Rybník Špačkov leží nedaleko (cca 2 km) od Chlumu u Třeboně na Koštěnickém potoce. Je součástí CHKO Třeboňsko a slouží především k chovu ryb. Zajímavostí je, že vodní hladina má tvar sekery a na jedné straně rybníka najdeme poloostrov. Rybářství Třeboň provádí při výlovu rybníka rybářské řemeslo v praxi. 

Staňkov

Hlavní charakteristikou této obce založené r. 1654 je Staňkovský rybník, vybudovaný na Koštěnickém potoce. Rozlohou sedmý největší rybník v ČR vznikl přehrazením Koštěnického potoka u vsi Staňkova (podle ní získal i své jméno). Založil ho v roce 1550 rybníkář, který v polovině 16. století vybudoval na panství Krajířů z Krajku pozoruhodnou soustavu rybníků, Mikuláš Ruthard z Malešova. Rybník se původně jmenoval Soused, později dostal jméno Velký Bystřický. Má zemní sypanou hráz 14 m vysokou a 160 m dlouhou. Za ní je vodní nádrž o obsahu 6,6 mil. m krychlových vody, jejíž plocha má rozlohu 241 hektarů. Hloubka vody v rybníce dosahuje v některých místech téměř 10 m. Šest kilometrů dlouhý rybník o obvodu 21 km odvodňuje 124 km čtverečních sběrného území. Jeho severovýchodní břeh je součástí státní hranice s Rakouskem.

Terezský dvůr

Dvůr založil rod Černínů roku 1756, a to nejen Terezský dvůr, ale i dvůr na Jemčině a Schönborský dvůr (nyní Novoveský podle vesnice Nová Ves). Terezský dvůr byl součástí panství Jindřichův Hradec. Do začátku 90. let 20. století zde hospodařil Státní statek Nová Bystřice, národní podnik. Dnes je většina objektů zbourána. Z původního dvora zůstala malá část hospodářských budov.

Pasecký rybník

Pasecký rybník patří k menším rybníkům u nás. Jeho rozloha je necelých 13,36 ha vodní plochy. Využívá se k chovu ryb a patří do CHKO Třeboňsko. Leží nedaleko obce Lásenice.

Lásenice

Obec Lásenice leží jihozápadně od Jindřichova Hradce, rozkládá se po obou březích řeky Nežárky.

Zajímavosti:

Lásenice patřila už od středověku k poměrně významným lokalitám regionu. Od druhé poloviny 14. a v 15. století tudy vedla frekventovaná obchodní stezka ke Stráži nad Nežárkou, která pokračovala dále do Českých Budějovic. První písemná zpráva o obci je z roku 1366 a dokladuje existenci tvrze, při které se osídlení nacházelo. Dominantou obce je kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Historie osídlení obce patrně sahá ještě dál než do 14. stol. Nejstarší částí obce jsou patrně stavby u řeky Nežárky a lokalita místně zvaná V chalupách. Tato část je pravděpodobně mladší než středověká zástavba. Lásenická tvrz, která ve středověku zajišťovala bezpečnost obchodní stezky, se rozkládala na skalnatém návrší na pravém břehu řeky Nežárky. Z významnějších vlastníků tvrze jsou doloženi z r. 1382 Mikuláš Róth z Lásenice a z r. 1429 Menhart z Hradce. Lokalita je v současné době nepřístupná, probíhá zde archeologický výzkum. Zajímavostí obce je Malá lásenická galerie s díly významných českých malířů, kteří zde v různých obdobích pobývali. Více informací: http://www.ou-lasenice.cz/

Vydří

Obec Vydří se nachází 7 km jihozápadně od Jindřichova Hradce. První zmínka o obci pochází z roku 1365 jako součást Strážského panství. Více informací: http://www.vydri.cz/.

Políkno

Obec Políkno je jednou z devíti místních částí města Jindřichův Hradec. Obec se nachází asi 4,5 km na jihozápad od Jindřichova Hradce.

Zajímavosti:

V obci se nachází barokní kaple Jména Panny Marieod stavitele Jana Kocába a je datována rokem 1863. Tato návesní kaple je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Kaple prošla v roce 2011 celkovou rekonstrukcí a je nově vysvěcena. V současné době je kaple vyzdobena i nově restaurovanou křížovou cestou, která byla původně umístěna v Děbolíně. 

loga, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 16.4.2014 9:56:38 - aktualizováno 13.1.2015 15:23:06 | přečteno 8116x | Vladislav Sochna
load