10. Kostely, křížové cesty + významné sakrální stavby ve městě a v okolí

 

Areál minoritského kláštera s Kostelem sv.Jana Křtitele
Datum založení kostela není znám, stavba kláštera souvisí s příchodem minoritů do města v roce 1320. K vidění je unikátní gotická architektura a nástěnné malby, dále Křížová chodba, Soukenická kaple a kaple sv.Mikuláše. V barokní kapli se nachází expozice církevního umění.

Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie s městskou vyhlídkovou věží.Významný gotický chrám z 2.poloviny 14.století je dominantou celého města. V kostele je vzácná křtitelnice z roku 1525 a gotická socha Madony z roku 1430. V presbyteriu je Mauzoleum Jáchyma z Hradce, v kryptě jsou pochovány ostatky pánů z Hradce a rodu Slavatů.

Františkánský klášter s kostelem sv.KateřinyGotická a barokní architektura vytváří spolu s přilehlým kostelem a domem č.p.123/II (Klášteříčkem) urbanisticky zajímavý a v historii města důležitý celek. Kostel sv.Kateřiny byl založen r. 1479, Františkánský klášter byl budován v letech 1644-1657 a Klášteříček, který původně sloužil jako špitál, pochází z roku 1534.

Kaple sv.Maří MagdalenyK rozsáhlému areálu bývalé Jezuitské koleje v centru města neodmyslitelně patří i raně barokní Kaple sv.Maří Magdaleny, jíž nechal na přelomu 20. a 30.let 17.století vystavět Vilém Slavata.

Nežárecká brána.Brána zvaná též Linecká se jako jediná dochovala z původních tří městských bran, které byly součástí městského opevnění ze 14.století.

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice. Na tomto hřbitově, r. 1582 založeném a r. 1584 vysvěceném, si vystavěli hradečtí utrakvisté se souhlasem Adama II. z Hradce v letech 1590-94 kostel.

Hřbitovní kostel sv. Václava. Původní gotický kostel je připomínán r. 1399.

Kostel sv. Jakuba s černínskou hrobkou. Připomíná se r. 1518, kdy u něho byla zřízena křížová cesta o jedenácti zastaveních. V minulém století byla rozšířena na 14. zastavení.

Pivovar a mlýn. V roce 1580 začal Adam II. z Hradce stavět pod Pluhovou baštou nový pivovar, který patřil k největším v Čechách.

Landfrasova tiskárna. Tuto budovu na Balbínově náměstí nechal pro svou tiskárnu přestavět Alois Landfras. Empírový vzhled, který se zachoval dodnes, dal budově její stavitel Josef Schaffer v roce 1827.

Langrův dům na náměstí Míru čp. 138 a 139. Má dvě popisná čísla, protože původně tu stály dva pozdně gotické domy, teprve později spojené a renesančně přestavěné. Současně byl přistavěn nárožní arkýř. Zatímco přední a zadní trakt domu je přibližně z let 1530-1540, nádvorní arkádová pavlač byla postavena o něco později. Do roku 1579 jsou datována sgrafita a výjevy ze Starého zákona, kterými se dům liší od okolních. Podle tradice je dům č. 139 jedním z nejstarších ve městě.

Stará radnice. Poprvé se připomíná r. 1493, kdy na ní byla vybudována věžička, na které umístil mistr Hanuš z Prahy nový orloj (údajně jde o tvůrce pražského staroměstského orloje).

Židovský hřbitov. Jihozápadně od města na výšině nad levým břehem Nežárky, kdysi části panské zahrady sloužící jako sokolnické cvičiště, byl okolo roku 1400 založen židovský hřbitov.

Vytvořeno 15.3.2013 12:39:13 | přečteno 1777x | Vladislav Sochna
load