Vycházkový okruh historickou částí Jindřichova Hradce

Masarykovo nám

Tříkilometrová vycházka vás provede historickou částí Jindřichova Hradce včetně netradičního pohledu na zámecký komplex.

Vycházka začíná na Masarykově náměstí u mapy sloužící turistům k orientaci. Od této mapy se vydáme Klášterskou ulicí k františkánskému klášteru s kostelem sv. Kateřiny. Před klášteříčkem zahneme vlevo a stoupíme do malého parku. Držíme se po cestách vlevo a vyjdeme v Husově ulici. Vpravo je objekt gymnázia Vítězslava Nováka. Projdeme areálem kolejí naproti gymnáziu a v přímém směru pokračujeme kolem Základní umělecké školy do Husových sadů.

V sadech zabočíme vpravo k soše Jana Husa. Kolem sochy sejdeme po schodech na terasu pod hradbami. Naskytne se nám výhled na zámecký komplex. Pokračujeme dolů po schodech cestou mezi hradbami a řekou Nežárkou. Asi po 100 m stoupá vlevo vzhůru do hradeb schodiště. Vystoupáme po schodišti a Liliovou uličkou v přímém směru dojdeme k proboštskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Proti vyústění uličky je na zdi kostela deska upozorňující, že v těchto místech prochází 15. poledník, jenž je vyznačen v dlažbě. Po pravé straně se nachází objekt bývalé jezuitské koleje patřící k nejstarším zachovaným v Čechách. Rohovou stavbou je kaple sv..Maří Magdaleny, jež je nejstarším městským kostelem ze 13. stol.

Kolem kaple zabočíme vpravo na Balbínovo náměstí. Zaujme nás empírová budova Landfrasovy tiskárny. Proti ní se nachází muzeum Jindřichohradecka, bývalé jezuitské gymnázium, mezi jehož expozice patří například světoznámé pohyblivé Krýzovy jesličky.

Pokračujeme okolo muzea Nežáreckou branou. Přejdeme most přes Nežárku. Za mostem odbočíme první ulicí vlevo. Na nároží domu, před kterým odbočujeme, je hlava – tzv. dům „U Bradáče“. Štuková hlava údajně označuje, kam až kdysi sahala hladina při povodni, nebo označení holičského krámku. Ulice pokračuje vzhůru na svah nad řekou.

Z dalšího úseku je široký výhled na zámecký komplex. Překrásnou stavbou na pravém okraji je zámecký Rondel, perla evropského manýrismu z 16. století. Pod zámkem u řeky jsou vidět bývalé koželužské domky. Nejstarší panský dvůr zakoupila r. 1911 Marie Teinitzerová a založila zde Uměleckou textilní dílnu. Gobelíny z této dílny jsou světově známé a nyní jejich slávu připomíná Dům gobelínů.

Dojdeme na první rozcestí, kde se držíme vlevo, pak všechna rozcestí procházíme v přímém směru. Sejdeme z kopce a cesta se zatáčí vlevo kolem zdi za níž je Landfrasova zahrada patřící k Landfrasově vile. Cesta se napojuje na silničku, po které přejdeme most přes Nežárku a pokračujeme vlevo Mlýnskou ulicí, kterou vede i žlutá turistická značka.

Ulicí pokračujeme vzhůru podél kamenné zídky, přes kterou se nám nabízí opět jiný pohled na zámecký komplex. Na konci zídky zabočíme po žluté značce vlevo a přejdeme přes mostek nad stavidly.

Podél Malého Vajgaru a náhonu do pivovaru dojdeme před vchod do Státního hradu a zámku. Zámek patří k nejstarším šlechtickým sídlům v jižních Čechách. Původní hrad byl založen počátkem 13. stol. Vítkovci. Z prvních majitelů, pánů z Hradce, přešel zámek počátkem 17. stol. do držení Slavatů a koncem 17. stol. do držení Černínů. Po roce 1945 byl zámek zestátněn.

Pokračujeme po žluté značce. Na Dobrovského náměstí nás zaujme rohový dům s arkýřem gotického původu, architektonicky cenný především nárožním arkýřem z počátku 16. stol., který je památkou evropského významu. Stále po žluté značce vejdeme na náměstí Míru.

Z domů na náměstí zaujmou především budova staré radnice s městským znakem, kde se nyní nachází výstavní dům a Městská galerie Stará radnice. Dále zaujme Langrův dům zdobený sgrafity.

Opustíme žlutou značku a kolem Langrova domu a restaurace Zlatá husa. Zde strávil poslední noc na cestě do vyhnanství K.H.Borovský v roce 1851. Pokračujeme Svatojánskou uličkou ke kostelu sv. Jana Křtitele, který je vedle zámku nejvzácnější raně gotickou stavbou.

Vpravo ze schodiště je výhled na rybník Vajgar. Pokračujeme ulicí Štítného do Panské ulice. Panskou ulicí vpravo k Masarykovu náměstí.

Na Masarykově náměstí vycházka končí.

mail

Jindřichův Hradec

Masarykovo nám

Telefon:+420 384 363 546
E-mail:info@jh.cz
Web:infocentrum.jh.cz

Mohlo by vás zajímat

Vytvořeno 19.5.2022 19:20:35 | přečteno 1428x | ernest
load