Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

zamek jh1

Zámek v Jindřichově Hradci patří k našim nejznámějším a nejrozsáhlejším objektům. Prodělal složitý stavební vývoj. Původní název dnešního Jindřichova Hradce v latině „Nova domus“ a v němčině „Neuhaus“ napovídá, že hrad měl nějakého předchůdce. Soustavný výzkum umožnil zhodnotit počátky zdejšího osídlení. Jeho výsledky vedou k závěru, že již v 10. století zde bylo slovanské hradiště, které nepochybně hrálo svou roli v přemyslovské hradské správě. Před dvorní fasádou paláce Adama II. byly nalezeny zbytky valového opevnění. Až do objevení těchto skutečností se datoval vznik hradiště na konec 12. století. Dalším dokladem starobylosti zdejšího osídlení jsou nálezy v kostele sv. Jana Křtitele, na jehož místě stál koncem 12. století velký románský kostel. Tím se posouvá založení nejstarších kamenných staveb v Jindřichově Hradci do doby před příchodem Vítkovců. Pro původní královskou držbu hradu hovoří i fakt, že roku 1277 král Přemysl Otakar II. krátce odebral hrad Oldřichovi I. jako bývalý korunní statek. O rok později se vrací do Hradce. Lze tedy předpokládat, že kamenný hrad, který náleží mezi nejstarší královské hrady s obvodovou zástavbou, byl královským založením a v rozestavěné podobě byl převzat a dobudován Vítkovci. Jméno prvního zdejšího Vítkovce – Jindřicha pak přešlo do názvu hradu i města.

Adresa:
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: + 420 384 321 279
web: http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/
e-mail: info@zamek-jindrichuvhradec.eu

Nabídka prohlídkových tras

Trasa A - Adamovo stavení

Klasická zámecká expozice s komnatami zařízenými ve stylu renesance, baroka, rokoka, empíru a klasicismu. K vybavení patří množství nábytku, obrazů a porcelánu. Za unikátní můžeme považovat původní renesanční tzv. Zelené pokoje a dílo českého malíře vrcholného baroka Petra Brandla "Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím".

Otevírací doba:
duben a říjen denně mimo pondělí od 10:00 - 16:00 hod (začátek poslední prohlídky 15:15)
květen a září denně mimo pondělí od 10:00 - 17:00 hod (začátek poslední prohlídky 16:15)
červen až srpen denně mimo pondělí od 9:00 - 17:30 hod (začátek poslední prohlídky 16:30)

Vstupné:

Dospělí100 Kč
Senioři nad 65 let 70 Kč
Studenti 70 Kč
Děti nad 6 let 70 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodina (max. 2 dospělí a 3 děti) 270 Kč
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 70 Kč
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Trasa B - Gotický hrad

Středověký hrad s původními interiéry, Královským sálem s minigalerií českých bájných i skutečných panovníků, hradní kaplí sv. Ducha, Černou kuchyní a evropským unikátem - Svatojiřskou legendou (nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338). Můžete zde spatřit tzv. Jindřichohradeckou madonu (pozdně gotická desková malba z roku 1460).

Otevírací doba:
duben a říjen
zavřeno
květen a září jen soboty a neděle 10:00 - 17:00 hod (začátek poslední prohlídky 16:15)
červen až srpen denně mimo pondělí od 9:00 - 17:15 hod (začátek poslední prohlídky 16:15)

Vstupné:

Dospělí 90 Kč
Senioři nad 65 let 50 Kč
Studenti 50 Kč
Děti nad 6 let 50 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodina (max. 2 dospělí a 3 děti) 210 Kč
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 50 Kč
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

  

Trasa C - Procházka staletími

Prohlídková trasa s klasicistními pokoji, jejichž vybavení je přeneseno z černínského loveckého zámečku Jemčina, a to včetně galerie obrazů černínské psí smečky. Dále pak původní interiéry z konce 19. století, galerie portrétů rodiny Černínů (posledních majitelů zámku) a na závěr perla evropského manýrismu zahradní Rondel.

Otevírací doba:
duben a říjen zavřeno
květen a září zavřeno
červen až srpen denně mimo pondělí od 9:00 - 17:15 hod (začátek poslední prohlídky 16:15)

Vstupné:

Dospělí 90 Kč
Senioři nad 65 let 50 Kč
Studenti 50 Kč
Děti nad 6 let 50 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodina (max. 2 dospělí a 3 děti) 210 Kč
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 50 Kč
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma 

Prohlídka trasy A, B, C
Vstupné:
220 Kč dospělí, 100 Kč děti (do 6 let), studenti, ZTP, 150 Kč senioři, 500 Kč rodinné vstupné


Černá věž - Hladomorna

Prohlídka věže, hladomorny a pozůstatků nejstarší hradní kuchyně.
Trasa s individuální prohlídkou.
Otevírací doba:
duben a říjen
zavřeno
květen a září jen soboty, neděle a svátky 10:00 - 16:00
červen až srpen
denně 10:00 - 16:30

Vstupné:
Dospělí 30 Kč
Senioři nad 65 let 20 Kč
Studenti 20 Kč
Děti nad 6 let 20 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodina (max. 2 dospělí a 3 děti) 60 Kč
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 20 Kč
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Za rezervaci prohlídky si účtujeme 10% příplatek z ceny vstupného.
Za prohlídku mimo pracovní dobu účtujeme 100% z ceny vstupného.

Prostory k pronájmu

Kaple sv. Ducha
Hradní kaple se využívá ve spolupráci s jindřichohradeckým proboštským úřadem pro církevní svatební obřady (kapacita cca 50 míst). Ke svatebnímu obřadu povoluje správa památkového objektu fotografování v zámecké zahradě, popřípadě i v některých interiérech hradu a zámku. Na objednávku lze zajistit svatební květinovou výzdobu kaple.

Rytířský sál ve Španělském křídle
Španělské křídlo již od 16. století, kdy bylo postaveno, sloužilo k reprezentačním účelům. Interiér dotvářejí velmi cenné kamenné prvky na renesančních krbech i nově restaurované historické tapiserie. Sál lze upravit pro pořádání koncertů (cca 230 míst).
V Rytířském sále je možno pořádat kulturně-společenské akce, včetně cateringového zabezpečení. Kapacita sálu pro společenské využití je 120-150 osob.
Rytířský sál je schodištěm propojen s Malým divadelním sálem ve Španělském křídle. Nejlepší akustický sál ve městě je určen pro pořádání komorních akcí a koncertů. Prostředí sálu je dotvořeno nástěnnými malbami ze 16. století, historickými portréty evropských panovníků a nábytkem. Při divadelním uspořádáním lze do sálu umístit 100 židlí, interiér je možno uspořádat i do rautového pojetí. K vybavení patří i koncertní křídlo.
Španělské křídlo je vybaveno nadstandartním sociálním zařízením. Šatnové prostory lze zvolit podle požadavků klientů. V prostorách Rytířského a Malého divadelního sálu je z pochopitelných důvodů zakázáno kouření.

zamek

1)zámek

1)zámek

 
zamek jh1

zamek jh1

 
zamek komplet2

zamek komplet2

 
Výstava Splašená vejce

Výstava Splašená vejce

 
RF 5957 Státní hrad a zámek

RF 5957 Státní hrad a zámek

 
RF 6419

RF 6419

 
 
Vytvořeno 11.4.2011 13:45:00 - aktualizováno 13.1.2015 16:53:17 | přečteno 46698x | Vladislav Sochna
load