Minoritský klášter a budova špitálu u sv. Jana Křtitele

minoritsky klaster budova spitalu

Počátky kláštera jsou nejasné. Jeho založení je v dosavadní literatuře spojováno s Oldřichem III. (1316-1348), který spolu s kostelem sv. Jana zbudoval klášter, do něhož uvedl minority. Objekt vlastního kláštera je trojkřídlá jednopatrová budova. Rajský dvůr obklopuje křížová chodba s arkádami na pilířích sklenutých křížovou žebrovou klenbou většinou na figurální konzoly. Pouze ve východním křídle se nacházejí gotické konzoly zdobené kružbou. Křížová chodba je pinakotékou gotických maleb, které se nacházejí v několika vrstvách. Nejstarší je východní křídlo (orientováno od vchodu do křížové chodby v západním traktu ve směru hodinových ručiček) započaté v roce 1369, které je dílem kameníků Mikuláše a Ondřeje podle vzoru augustiniánského kláštera v Třeboni. K východnímu křídlu se připojuje bývalá kapitulní síň , (později tzv. soukenická kaple) stavěná ve slohu vrcholné gotiky kolem r. 1375. Sklenutí původní hvězdicovou klenbou na střední sloup a konzoly bylo po požáru r. 1801 nahrazeno klenbou cihlovou a ubourán presbytář. V r. 1987 zde byla odkryta freska Blahoslavené P. Marie. V roce 1814 byla kaple prodána soukenickým cechem správci špitálu Claudiovi, a ten ji upravil ve skleník. R. 1584 byl klášter přeměněn na špitál, pro nějž byla vystavěna zvláštní budova před západním průčelím kláštera v renesančním slohu. Špitál založil Jáchym z Hradce (1526-1565) se svou manželkou Annou z Rožmberka. Přeneseny sem byly oba dosavadní špitály – městský a předměstský. Městský špitál, zvaný špitál Svatojiřský nebo špitál paní Mandy, založený v 2. polovině 13. století řádem německých rytířů, je nejstarším hradeckým špitálem. Druhým špitálem, který sem byl přenesen byl špitál na předměstí Dubnickém, zvaný Za rybníkem ( v místech kostela Sv. Alžběty), který založil Heřman a Jan mladší z Hradce r. 1399. Když tento špitál svou kapacitou nedostačoval, začal Jáchym z Hradce vyjednávat s kvardiánem minoritského kláštera o uvolnění objektu pro účely špitálu. Jednání byla vleklá, mnichům šlo zřejmě o roční důchod, ale nakonec se spokojili s odbytným a odstěhovali se do Jihlavy. Lidumilný čin Jáchymův výmluvně dokladuje nápis na terakotové desce s erbem Jáchyma a jeho manželky, která bývala umístěna v předsíni špitálu (dnes deponová na zámku). „Co pro Bůh dám, to napřed mám, co po mně zůstane, Bůh ví, komu se dostane“. Dne 25.3.1564 byli chudí uvedeni do nového špitálu. Sem vplynuly užitky obou špitálů a Jáchym sám nový špitál bohatě nadal. Počet špitálníků byl rozšířen na 20 ženských a 20 mužských. Správa špitálu byla svěřena otcům chudých a ústav postaven pod dozor a ochranu panství hradeckého. R. 1564 darovala hradecká obec špitálu příkop a parkán nacházející se za špitálským domem. Štědrými mecenáši byli i nástupnické rody „domu Hradeckého“ – Slavatové a Černínové. V roce 1943 přešel ústav chudých do majetku obce, v roce 1952 byl ústav převzat Charitou. Vyžíván byl jako turistická noclehárna, sklad a zvláštní škola, v roce 1987 byl adaptován jako okresní knihovna (nyní městská), která se odstěhovala do nově rekonstruovaného objektu bývalých kasáren . Celý objekt v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, po dokončení přízemí došlo k obnovení dvou renesančních sálů (jeden konferenční se zázemím a jeden je využíván jako výstavní).


Vytvořeno 11.4.2011 14:08:12 - aktualizováno 14.10.2014 11:41:19 | přečteno 8610x | Vladislav Sochna
load