Kostel sv. Kateřiny s františkánským klášterem a klášteříček

kostel sv kateriny1

Roku 1478 založil Jindřich IV. kostel a vystavěl klášter a předal ho františkánům. Roku 1619 byli františkáni vyhnáni protestanty kostel zapálen. Znovu byl zřízen Vilémem Slavatou. Roku 1625 byla dostavěna na severní straně kostela kaple sv. Barbory, která vystupuje z budovy pětibokým závěrem stejně jako presbytář kostela (nástěnné malby v kapli jsou od Fr. Reše). Kaple přiléhá k východní chodbě kláštera, který byl dobudován r. 1644. K jižní straně lodi byly přistavěny dvě kaple rondelového typu – r. 1662 kaple sv. Antonína Paduánského a v letech 1674-1675 kaple sv. Porcinkule ( k ní se dodnes váže slavná jindřichohradecká pouť porcinkule, která se koná první neděli v srpnu). Kaple sv. Porcinkule je dál od zdi kostelní a je spojena s kostelem krátkou chodbičkou. Uvnitř je bohatě zdobena raně barokními štukovými pásy a malbami mariánského cyklu od G. Tencally. Roku 1682 sem byly přeneseny ostatky sv. Theodora. Roku 1672 byl vystavěn portikus na čtyřech toskánských sloupech. Hlavní oltář v lodi byl zhotoven v roce 1804. V sakristii jsou vyřezávané skříně kolem r. 1680 s obrazy františkánských světců. Před kostelem stojí kamenné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Theodora, umístěné po stranách kříže, postavené r. 1738. Na severu přiléhá ke kostelu františkánský klášter – čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří. V přízemí je křížová chodba, původně otevřená do dvora půlkruhovými oblouky, r. 1735 byly zazděny do okna. Umělecky cenný je refektář, sklenutý valeně s lunetami, jejichž hrany jsou zdobeny štukovým ornamentem . Jsou zde dochována krásná rokoková kamna z r. 1780 od jindřichohradeckého mistra J. Hájka.

Přes ulici naproti klášteru byl spojen s kostelem krytou chodbou na arkádách „klášteříček“. Byl založen r. 1534 Annou z Münsterberka, vdovou po Jindřichovi IV. z Hradce, jako vdovské sídlo a špitál pro malomocné. Ten byl r. 1598 zrušen a „klášteříček“ se stal sídlem vdov. Kateřina z Montfortu dala postavit spojovací chodbu ke kostelu. Barokně byla budova upravena v letech 1750-1780, v roce 1801 vyhořela a r. 1849 ho vrchnost prodala městu a byl zde umístěn soud, později budova chátrala, v roce 2003 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a pro potřeby soudu slouží opět.

Vytvořeno 11.4.2011 14:10:49 - aktualizováno 14.10.2014 11:52:01 | přečteno 10193x | Vladislav Sochna
load