Hřbitovní kostel sv. Václava

hrbitovni kostel sv Vaclava1

Původní gotický kostel je připomínán r. 1399. V letech 1457-1479 zde působili františkáni, kteří bydleli podle pověsti v nedalekém čp. 67. Ti se pak přestěhovali do kláštera při kostele sv. Kateřiny. Roku 1550 vydal farář Jan z Milevska nařízení, že hradečtí obyvatelé musí být pohřbíváni u kostela sv. Václava, hřbitov však byl posvěcen až r. 1576. Roku 1606 kostel přestavěli jezuité, avšak již r. 1618 byl zcela vypleněn Dampierovými vojáky, kterým se nepodařilo dobýt město. Roku 1621 byl opraven znovu. Byl zničen zhoubným požárem r. 1801, avšak již r. 1816 byl v pořádku z příspěvků měšťanů a obyvatel okolních vesnic, kteří zde pochovávali své zesnulé.
Kostelík je jednolodní s pětibokým presbytářem a obdélníkovou sakristií po pravé straně. K průčelí lodi přiléhá čtyřboká věž, která v patře přechází v charakteristickou osmibokou jehlancovou střechou z r. 1878. Vedle věže je otevřená kaple s nástěnnou malbou z 19. století. V gotických oknech presbytáře jsou kružby, v lodi bez kružeb. V oknech jsou barevná skla od Fr. Schlingra.

Vytvořeno 11.4.2011 14:39:21 - aktualizováno 14.10.2014 12:07:07 | přečteno 9605x | Vladislav Sochna
load