Bývalá jezuitská kolej

jezuitska kolej

Byla postavena v letech 1595-1605 nákladem Adama II. z Hradce a jeho manželky Kateřiny z Montfortu. Byli-li Adam a Jáchym z Hradce nábožensky snášenliví, změnil se poměr Adama II. k nekatolíkům především vlivem jeho německé manželky Kateřiny z Montfortu, která byla bigotní katolička. Na její přímluvu povolal v roce 1594 do Jindřichova Hradce jezuity. Tehdy bylo na hradbách zbouráno přes 20 domů a na jejich místě postaveny dva mohutné objekty, určené jezuitům – kolej a později protější seminář. Kolej byla postavena stavitelem Martinem Vlachem. Jižní, nejmohutnější křídlo, bylo zdobeno sgrafity, ostatní křídla budovy, seskupená kolem otevřeného dvora, byla nižší. Jihovýchodní roh koleje sousedí se západní částí lodi kostela sv. Maří Magdaleny. Zakladatele připomíná kamenná pětilistá růže, umístěná ve zdi na chodbě prvního poschodí.V roce 1773, když byl zrušen jezuitský řád, byla jindřichohradecká kolej rozpuštěna. Jezuité však ve městě zůstali, protože se domnívali, že budou moci dál učit na gymnáziu. V roce 1779 však byla kolej přeměněna na kasárna a byl v nich ubytován granátnický prapor. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce, při které byly v místnostech západního křídla sondami zjištěny malby dekorativního charakteru s takzvanými „černými dekory“. Sondy prokázaly ucelenou kompozici výzdoby v podobě černých dekorů rostlinného charakteru . K nejrozsáhlejšímu nálezu došlo při průzkumu mohutné klenby a stěn v prostoru refektáře. Jedná se zřejmě o ranně barokní malbu mimořádné výtvarné kvality. V zrestaurovaných prostorách je nyní umístěno muzeum fotografie.

Vytvořeno 11.4.2011 14:45:51 - aktualizováno 14.10.2014 12:13:32 | přečteno 9513x | Vladislav Sochna
load