Víte kde najít bývalou městskou láznu?

Městská lázna

Věděli jste, že ve výklenku mezi domy ve spodní části náměstí Míru najdete bývalou městskou láznu? Pojďme si při naší další procházce povědět něco více o historii dalšího bezesporu zajímavého jindřichohradeckého městského domu.

Patrový dům ve svahu s klasicistním průčelím. Levá, tříosá část má patro v poloze zvýšeného přízemí. Fasády jsou téměř hladké, členěné pouze šambránami s klenákem, okna novodobá s poutcem, osazena za špaletou. Vpravo je rizalit, pravá část průčelí má drobné měřítko, starobylá okna jsou v líci zdi. Vstup je opatřen kamenným sedátkovým portálem, goticko - renesančním, saského typu z roku 1550. Není jisté, jestli portál datuje přestavbu, nebo jestli z tohoto roku pochází celý dům. Bývalá městská lázna 1Uvnitř jsou různě klenuté i plochostropé prostory, některé klenby pocházejí až z doby po roce 1801, kdy bylo sníženo přízemí a zřízeno patro. Dům je pozoruhodný portálem i zadním průčelím, kde byl přistavěn k městské hradbě a že je tu 1,6 metru tlustá. V pohledech dům jednak uzavírá uličku, hlavně se však uplatňuje z druhé strany v dálkových pohledech přes Malý Vajgar.

Historie

Letopočet na kamenném ostění ukazuje na rok 1550, nicméně její existence je nesporně starší, jak dokládají zápisy o tom, že „od Tomana lazebníka koupil ji v r. 1544 Kašpar lazebník“. Bydlel zde holič, bradýř, který „trhal zuby, léčil kuří oka, sázel baňky, na jaře a na podzim pouštěl žilou, seškrabával bílé z jazyka“. Lázeň byla mycí a potící. Dokladem lazebnictví v tomto domě jsou dodnes kamenné vany ve sklepení. Ustálenou povinnosti lazebníků bylo pouštět v pátek do lázně zadarmo „žáky, učedlníky, tovaryše a chudé vůbec a v zimě v týž den lázně vytápěti“. Nebylo by jistě od věci tradice v tomto směru i nyní dodržovat... Bývalá městská lázna 2


Soutěžní otázka: Jak se říkalo lazebníkovi, který se specializoval na holení nebo provádění vnitřní očisty?


Odpovědi najdete v textu článku na webu www.infocentrum.jh.cz a nebo v knize Pod střechami domů, která je v prodeji v jindřichohradeckém infocentru v Panské ulici (až bude zase otevřeno). Správné odpovědi zasílejte do středy 26. března 2021 na email info@jh.cz. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce výše zmíněné knihy, kterou vydalo město Jindřichův Hradec.


Vytvořeno 19.3.2021 10:50:56 | přečteno 492x | barbora.pisova
load