Procházkou centrem města kolem Staré radnice

Stará radnice

V rekonstruované budově čp. 88/I sídlí už několik let Výstavní dům Stará radnice. Budeme doufat, že pandemická situace dovolí, aby mohla turistická sezóna začít tak, jak jsme zvyklí, a vy jste mohli tento turisticky zajímavý interaktivní dům navštívit. Představme si tedy zatím jeho architekturu a nahlédněme trochu do historie tohoto zajímavého objektu.

Stará radnice – čp. 88/I

Architektura

Stará radnice 1Dům je dvoupatrový s mansardovou střechou s věžičkou s hodinami a zděnými vikýři. Průčelí podle návrhu Josefa Schaffera jsou klasicistní; patro je členěno štukovými okenními edikulami, přízemí pasováním v omítce. Vlevo je portál průjezdu se dvěma hermami, římsou a plastickým a polychromovaným znakem města. Za portálem je široky veřejný průjezd, zaklenutý křížovými klenbami a uprostřed se světlíkem, dnes zastřešeným. Po pravé straně průchodu jsou zazděné arkády s odlišným rytmem, jejichž smysl není zcela jasny. Zřejmě jde o pozůstatek původní uličky, kde byly krámky s chlebem. Proto se průjezdu říká Chlebnice. Uprostřed dispozice se nachází kamenné dvouramenné schodiště do pater. Světlík, přerušující průchod, má balustrový parapet a arkády, podesty schodiště jsou klenuty plackami. Část místnosti je plochostropá, část klenutá. Zadní prostory levého traktu mají renesanční křížové klenby. V horním patře je významný interiér obřadní síně podle návrhu architekta Jana Kotěry. Tento secesní interiér patří rokem vzniku cca 1905 už do Kotěrova vrcholného období. Dům je pozdně goticky, nejméně z 15. století, byl však přestavován v duchu renesance a zásadní změnu vzhledu prodělal po požáru roku 1801. Historicky i architektonicky je mimořádně významný svou dispozici, klenbami v přízemí, průčelím od stavitele Josefa Schaffera a interiérem obřadní síně.

Historie

Postavena před rokem 1493, přesné datum nelze určit. O rok později instalovány nové hodiny, za jejich tvůrce je pokládán autor staroměstského orloje mistr Hanuš. Mezi domy 88/I a 89/I původně ulička s krámky pro 1 46 prodej chleba, odtud název Chlebnice. Po požáru v roce 1607 radnice rozšířena a ulička překlenuta. Budova měla zelená okna, vedle městského znaku i znak hraběcí. Vzadu přilehala k budově šatlava (vězení), před vchodem z náměstí byl vpravo umístěn kamenný pranýř, stojící původně na náměstí. Při požáru města v roce 1801 radnice zcela shořela a musela být postavena znovu. V letech 1848-1905 zde bylo okresní hejtmanství. V roce 1905 zřízena nová zasedací síň městského zastupitelstva (dnes obřadní síň) podle návrhu architekta Jana Kotěry, milovníka a propagátora secese. Celý prostor vyplněn dubovými stolky zastupitelů, které byly uskladněny ve vedlejší místnosti. V roce 1483 Wladislavem Jagelonským vylepšený znak města umístěný nad vchodem do chlebnice přinesl městu některá další privilegia, především právo dalšího výročního trhu a tudíž přínos městské pokladně.

Soutěžní otázka: Který známý architekt je autorem obřadní síně v budově Staré radnice? 


Odpovědi najdete v textu článku na webu
www.infocentrum.jh.cz a nebo v knize Pod střechami domů, která je v prodeji v jindřichohradeckém infocentru v Panské ulici (až bude zase otevřeno). Správné odpovědi zasílejte do středy 17. března 2021 na email info@jh.cz. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce výše zmíněné knihy, kterou vydalo město Jindřichův Hradec.


Vytvořeno 12.3.2021 9:17:11 | přečteno 454x | barbora.pisova
load