O velikonoční procházce ke kostelu sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Velikonoce jsou tu. Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a také obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Užijte si je společně s rodinou při procházkách našim krásným městem. Dnes to vezmeme ke kostelu sv. Jana Křtitele v samotném historickém centru města.

Kostel sv. Jana Křtitele

Architektura

Kostel sv. Jana Křtitele-muzeumKlášter je složitý soubor budov, patří mezi nejvýznamnější gotické památky ve městě. Kostel svatého Jana Křtitele byl založen již ve 13. století a z té doby pocházejí některé sloupy. Kostel měl byt původně trojlodní, postavena byla jen střední a jižní loď. Vysoký a dlouhý presbytář je z počátku 14. století. Fasády, omítnuté ostrou gotickou omítkou, jsou členěny jen opěráky, gotickými kružbovými okny a kamennými portály. Štít je trojúhelný, goticky. Ve štítové zdi je velké gotické okno a profilovaný kamenný vstupní portál. Loď je vyzdobena vzácnými freskami z poloviny 14. století. Ty se dochovaly, jen zčásti jsou narušeny hvězdicovou klenbou, která v 15. století nahradila původní plochý strop. Na jižní straně presbytáře je kaple svatého Mikuláše, klenuta na střední sloup. Kostel svatého Jana Křtitele patří k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Křídla kláštera kolem rajského dvora jsou zaklenuta žebrovými klenbami z 15. století. Křížová chodba je pokryta několika vrstvami gotických maleb. Západní křídlo bylo později přestavěno na trojlodní renesanční prostor s toskánskými sloupy. Jeho fasáda je hladká s minimálním členěním. Její výtvarný účinek je dán převážně proporcemi oken.

Při východním křídle je barokní kaple klenutá plackami. K východnímu křídlu se připojuje bývalá kapitulní síň (později tzv. Soukenická kaple), stavěna ve slohu vrcholné gotiky kolem roku 1375. Její klenba se nedochovala; po požáru roku 1801 byla nahrazena cihlovou klenbou. Ve dvoře je ještě samostatné přízemní staveni, hodnotné klenutými prostory. Bývalo součástí kláštera. Na snímku vidíme zcela vlevo pětiboký chór kaple svatého Mikuláše, dále pětiboký chór kostela sv. Jana Křtitele se dvěma opěráky, další dvě okna vedou do sakristie. Velké půlkruhové zaklenuté okno zhruba uprostřed patří Soukenické kapli. Tmavší barokní průčelí s okosenými nárožími je špitální kaple Nanebevzetí Panny Marie. Má vlastní sakristii, což je drobný bílý přístavek zcela vpravo.


Historie

Gotický kostel vznikl na místě původní románské svatyně. Stavba, spojena s přítomnosti řádu německých rytířů, probíhala mnoho let, od první třetiny 13. století do první poloviny 14. století. Malířská výzdoba patří k nejvýznamnějším souborůmKřížová chodba středověké malby u nás. Na počátku 14. století panem Oldřichem z Hradce pozvaní minorité zde budují klášter, v roce 1564 odcházejí do Jihlavy, po nich kostel spravují němečtí luteráni, následně jezuité. Při klášteře byla zřízena škola, původně v přilehlém domku, v niž se učilo mnoho synků hradeckých měšťanů především latině, náboženství, zpěvu, rétorice a bohosloví. Učil se zde i reformátor Tomáš Štítný ze Štítného (asi 1333-1401), jehož slova, že „ne obecný lid pro pána, ale pán pro obecný lid jest ustanoven“, mají trvalou platnost.

Po odchodu minoritů dochází k rozšíření kláštera o další trakt. Jáchym z Hradce zde zřizuje tzv. špital, v němž mělo doživotní zaopatřeni 20 zchudlých měšťanek a měšťanů. Byl to zřejmě nejstarší sociální ústav v habsburské monarchii. Jeho „klienti“ nosili při slavnostních příležitostech oděv v modro-žlutých barvách pánů z Hradce. Špital štědře podporovali jak páni z Hradce, tak i následně Slavatové a Černínové. Ústav byl zrušen teprve v r. 1943 německými okupanty. Od roku 1952 zde působila charita, později zde byla turistická ubytovna, sklad, zvláštní škola a knihovna. V současnosti je součástí hradeckého muzea, slouží k přednáškové a výstavní činnosti, kostel sv. Jana Křtitele i jako koncertní síň.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje centrální dvůr, po jehož obvodu se nachází křížová chodba? 


Kostel sv. Jana KřtiteleOdpovědi najdete v textu článku na webu www.infocentrum.jh.cz. a nebo v knize Pod střechami domů, která je v prodeji v jindřichohradeckém infocentru v Panské ulici (až bude zase otevřeno). Správné odpovědi zasílejte do středy 7. dubna 2021 na email info@jh.cz. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce výše zmíněné knihy, kterou vydalo město Jindřichův Hradec.

 Správná odpověď na otázku z minulé procházky: Atlas


Vytvořeno 2.4.2021 9:56:29 | přečteno 579x | barbora.pisova
load