O prázdninách procházkou ke Gymnáziu Vítězslava Nováka

GVN

Už nějaký čas se studenti vzdělávají distančně ze svých domovů, tak si pojďme společně vzpomenout na dobu, kdy tomu bylo tak, jak to má správně být. Vydejme na procházku a pojďme si alespoň touto formou připomenout budovu Gymnázia Vítězslava Nováka čp. 333/II.


Gymnázium Vítězslava Nováka čp. 333/II

Architektura

Postaveno podle projektu významného českého architekta Bedřicha Bendelmayera (1872-1932) v letech 1921-1923 ve stylu individualistické moderny až eklektismu. Výtah a půdní vestavba je až z našeho století. Stavba je členěna do několika křídel s valbovými střechami. Křídla jsou většinou učebnové dvojtrakty. Nejvýraznější je vstupní průčelí do ulice Husovy. Vstupní část je dvoupatrová s vysokou mansardovou střechou, která zakrývá další patro, po pravé straně je drobnější obytná část s arkýřem a valbovou střechou s volskými oky a nalevo nižší křídlo s obdobně zastřešenou tělocvičnou. GVn 2

Hlavní průčelí má sedm okenních os, z nichž prostřední je zvýrazněna širšími okny, v patře je okno půlkruhově zaklenuto. Vede na segmentový balkon nad hlavním vstupem. Portál je zapuštěný, lemovaný historizujícími polosloupy. Fasády jsou členěny šambránami a římsami, v druhem patře i pilastry. Hlavní římsa má výrazné mutuli (tenké deskové konzoly nad vlysem) bez kapek. Za vstupem je schodišťová hala se schodištěm do pater. Pozemek školy je ohrazen plotem, jehož geometrické dřevěné výplně dobře koresponduji se stylem budovy. Pozemek gymnázia je situován do klidné polohy mezi dva městské parky.

Historie

GVN 1Vyučování v teto budově bylo zahájeno 1. 9. 1923 zásluhou tehdejšího ředitele Ferdinanda Hoffmeistera. Byla postavena nákladem téměř 7 mil. Kč československou vládou, pozemek bývalý sad - darovalo město. V roce 1940 musela být budova uvolněna Němcům, studenti museli dojíždět do poměrně vzdálené Soběslavi. Mezi jeho významné „novodobé“ absolventy patřil především hudební skladatel, klavírista, ale i horolezec Vitězslav Novák (1870-1949), autor „Jihočeské suity“, oper „Zvíkovský rarášek“ či „Lucerna“, ale i jeho koníčkem inspirované symfonické básně „V Tatrách“ - abychom připomněli alespoň zlomek jeho děl. Mezi další absolventy patřil např. operní pěvec Karel Bermann, herec Zdeněk Kryzánek, hudební skladatel Viktor Kalabis, jeden ze zakladatelů mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga.
Soutěžní otázka: Kdo byl Vítězslav Novák, jehož jméno nese gymnázium v Jindřichově Hradci.

Odpovědi najdete v textu článku na webu www.infocentrum.jh.cz a nebo v knize Pod střechami domů, která je v prodeji v jindřichohradeckém infocentru v Panské ulici (až bude zase otevřeno). Správné odpovědi zasílejte do středy 10. března 2021 na email info@jh.cz. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce výše zmíněné knihy, kterou vydalo město Jindřichův Hradec.
Vytvořeno 5.3.2021 18:33:10 | přečteno 458x | barbora.pisova
load