Jindřichohradecké procházky - tentokrát kolem židovské synagogy

Židovská synagoga

Ve zdech jindřichohradeckých domů jsou vryty momenty spjaté s osudy jejich obyvatel. S velkou úctou vám při dalších jindřichohradeckých procházkách představujeme bývalou židovskou synagogu čp. 188/I.


Architektura

Židovská synagoga 2Patrový nárožní dům o čtyřech osách do každé ulice. Průčelí jsou klasicistní, členěna pilastry s plastickými hlavicemi, okna mají stuhové šambrány. Vnitřní prostory jsou zčásti klenuté, vícekrát přestavované, měnil se i vstup. Původně se do domu vcházelo od jihu. Na severní straně k domu přiléhá stavba bývalé synagogy, dnes kaple Církve československé husitské. Průčelí je ze šedesátých let devatenáctého století a je eklektické. Kombinuje románský obloučkový vlys a gotizující okna. Kruchta z roku 1867 i klenba kaple jsou dřevěné. Celá synagoga pochází zřejmě z doby krátce před rokem 1867, protože v letech 1803-1867 stála na místě vyhořele synagogy stavba mnohem menší a mapa stabilního katastru (1828) dokládá, že velká část pozemku nebyla tehdy zastavěna. 

Historie:

Židé přišli do Jindřichova Hradce za Oldřicha z Hradce v roce 1294. Až do husitských válek byli jediní, kdo směli půjčovat peníze na úrok. Museli bydlet odděleně od ostatního obyvatelstva - nejinak tomu bylo i v Jindřichově Hradci. Dům 188/I se nacházel v bývalém židovském ghettu, v roce 1770 byl přeměněn na synagogu, obnoven po požáru v roce 1801 a v roce 1867 novostavbou rozšířen o židovskou školu. Židovsky hřbitov se nachází na „Pejčochu“, vedle sídliště Hvězdárna. Před 2. světovou válkou žilo ve městě 234 osob židovského vyznání. V roce 1942 byli hradečtí Židé odvezeni do Terezína, v synagoze byl sklad jejich nacisty zabaveného majetku; 126 hradeckých občanů židovského původu se stalo obětí holocaustu. V roce 1952 se stala synagoga, vedena jako kulturní památka ČR, modlitebnou Církve československé husitské.


Soutěžní otázka: Kde ve městě najdete památník židovským obětem 2. světové války, který byl v roce 2017 v Jindřichově Hradci nově instalován díky spolku Zikaron? 

Pomník židovským obětem


Správnou odpověď tentokrát nenajdete v textu článku, ale zkuste zapátrat sami jinde, poznat místo z fotografie a nebo při vaší procházce. Poradíme vám, že památník se nachází nedaleko synagogy.  Správné odpovědi zasílejte do středy 17. února 2021 na email info@jh.cz Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce knihy Pod střechami domů, kterou vydalo město Jindřichův Hradec.


Vytvořeno 12.2.2021 9:35:11 | přečteno 446x | barbora.pisova
load