Jindřichohradecké kostely se otevřou návštěvníkům

Kostel sv. Jana Křtitele

V pátek 9. června 2017 se v Jindřichově Hradci uskuteční další Noc kostelů. Podívat se můžete do klášterního kostela sv. Kateřiny, evangelického kostela, Husova sboru a do kostela sv. Jana Křtitele.

Tentokrát bude zpřístupněn františkánský klášterní komplex v Klášterské ulici, tedy kostel sv. Kateřiny s přilehlými kaplemi sv. Barbory, sv. Antonína Paduánského a porciunkulová kaple. Návštěvníci se budou moci projít křížovou chodbou a obdivovat barokní sakristii. Součástí prohlídky bude i prezentace historických dokumentů ze Státního okresního archivu Jindřichův Hradec. A protože jde o františkánský komplex, je hlavním tématem zde právě téma Františkáni a jejich působení v Hradci v letech 1475 – 1950.

Na Noci kostelů se budou podílet kromě římskokatolické církve i další církve působící v Jindřichově Hradci, a to Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská (její Husův sbor v J. Hradci). Také se k Noci kostelů připojuje i kostel sv. Jana Křtitele - Muzeum Jindřichohradecka.

Evangelický kostel se nachází v Bratrské ulici v jindřichohradeckém parku. Je chráněnou památkou, postavenou podle návrhu architekta M. Blechy, a funguje od roku 1906. Návštěvníky bude jistě zajímat mozaika Milosrdný Samařan, která zdobí stěnu evangelického kostela a je dílem faráře Z. Honzala. Na své si jistě přijdou i ti, kteří se na chvíli zastaví v zahradě kostela.

Rovněž Husův sbor připravuje svou Noc kostelů. Po celý večer budete mít možnost pohovořit s farářkou Janou Valsovou a informovat se o tom, co vás zajímá.

Muzeum Jindřichohradecka - kostel sv. Jana Křtitele nechává své brány otevřené od 18.00 do 22.00 hodin, a tak si každý podle libosti může prohlédnout to, co kostel nabízí.

Těšit se můžete na přednášky, programy pro děti, chrámovou hudbu a další zajímavosti. Nebude chybět ani možnost občerstvení během prohlídky.

PROGRAM:

Klášterní kostel sv. Kateřiny

17.45 hodin Vyzvánění zvonů

18.00 hodin Mše svatá - P. Ivo Prokop

19.00 hodin Program pro děti zaměřený na sv. Františka (jeho součástí bude koutek se živými zvířaty)

19.30 hodin Prohlídka varhan – Vladimír Přibyl
20.00 hodin Varhanní koncert – Petr Mottl

20.30 hodin Přednáška Řeholní život –  P. Ivo Prokop
21.00 hodin Přednáška Františkánští mučedníci –  Jaroslav Kubát

21.30 hodin Koncert při svíčkách – JH Schola

* od 18.30 hodin bude probíhat prezentace historických dokumentů ze Státního okresního archivu Jindřichův Hradec a současně bude probíhat komentovaná prohlídka v režii Petra Šulce

* po celou Noc kostelů bude otevřena „klášterní kavárnička“ s možností menšího

občerstvení

Evangelický kostel v Bratrské ulici (u silnice pod Jakubem):

18.00 – 18.30 hodin Milosrdný Samařan 5x jinak – pro děti i dospělé o příběhu z mozaiky, která zdobí interiér evangelického kostela (David Balcar a spol.)

19.00 – 20.00 hodin Pojďme spolu tvořit mozaiku – společné vyrábění pro děti s rodiči

20.00 – 20.30 hodin Muzika na zahradě – K.R.K. (= Křesťanská rocková kapela)

21.00 – 21.30 hodin Na kus řeči s Martinem Lutherem o 500. výročí reformace

22.00 – 22.30 hodin Kostel (skoro) v tichu – možnost zastavit se a spočinout při svíčkách + tichá varhanní hudba (Jaroslav Hojný)

22.30 – 23.00 hodin Noční modlitba – s písněmi z Taizé

* v 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 hodin – komentované prohlídky kostela a varhan

* po celý večer možnost rozhovoru s farářem sboru Davidem Balcarem

* po celý večer možnost po vzoru Martina Luthera napsat a přitlouct na kostelní dveře

kritické výroky na adresu církve a jejích představitelů

* po celý večer POŠTA DO NEBE – na připravené lístky můžete napsat své prosby či díky a vhodit je do schránky v kostele, zazní pak během Noční modlitby

* po celý večer k dispozici občerstvení

Kostel sv. Jana Křtitele

- zpřístupněn veřejnosti od 18.00 do 21.00 hodin

Husův sbor Církve československé husitské

- od 18.00 do 22.00 hodin - informace o Husově sboru a historii židovství v Jindřichově Hradci, možnost nahlédnout do starých dokumentů a knih, ochutnávka mešních vín (k dispozici farářka Jana Valsová)

Jaroslava Gibalová

Vytvořeno 29.5.2017 11:16:57 | přečteno 637x | petra.kredatusova
load