Jindřichohradecká Noc kostelů se blíží

noc kostelů

10. června 2016 proběhne každoroční Noc kostelů. Svůj farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, stojící v srdci starého města, nechá v noci otevřený též římskokatolická farnost v Jindřichově Hradci. 

Program se od předešlých let bude odlišovat: organizátoři se rozhodli pro jednotící téma letošní noci, jímž bude jezuitský řád, jeho kultura a působení v našem městě. S jezuitským řádem přichází na prahu novověku do Hradce mimořádně kvalitní školské instituce v podobě jezuitské koleje a semináře. Volba tématu tak souvisí s mottem Noci kostelů - bez nadsázky se v našem městě poprvé otevřely brány vyššího vzdělání. A byli to také jezuité, díky nimž se do Hradce dostaly ostatky patrona města sv. Hippolyta, jenž bude též předmětem letošní Noci kostelů.

Program proto bude probíhat na dvou místech vzdálených od sebe jen několik kroků: v bývalé jezuitské kapli sv. Maří Magdaleny a ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie, v němž se nalézá nově restaurovaný relikviář sv. Hippolyta. Zahájen bude v 18.00 hodin bohoslužbou ve farním chrámu. Součástí programu budou dvě přednášky Petra Šulce: v 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny na téma Jezuité v Jindřichově Hradci a ve 21.00 hodin ve farním chrámu Divadlo obraznosti aneb Literatura v prostředí jezuitského řádu. Paralelně zahrají děti z naší farnosti v chrámu Nanebevzetí Panny Marie od 18.30 hodin Hru o sv. Hippolytovi, na ni tamtéž naváže ve 20.30 hodin koncert Chrámového sboru Adama Michny. Pro zájemce bude možnost komentované prohlídky proboštského chrámu. Spolek Hippolyt bude po celé trvání programu v kavárničce na faře zajišťovat občerstvení. Od 19.00 do 21.00 hodin bude otevřen k volné prohlídce i kostel sv. Kateřiny u spořitelny.

V Evangelickém kostele připravili organizátoři letošní Noci kostelů opět pestrý program, aby si z něho mohl vybrat každý, kdo se během večera bude chtít do tohoto kostela u silnice pod Jakubem podívat.

Program začíná v 18.00 hodin Divadlem pro děti. Následuje od 19.00 hodin pátrací hra pro děti nazvaná Detektivem v kostele a zároveň bude na farní zahradě znít křesťanské (nejen) blues v půlhodině nazvané „Říkám si, má to vůbec cenu...“ Od 20.00 hodin je připravena přednáška Jaroslava Hojného "Bratr Roger z Taizé" a od 21.00 hodin prostor pro ty, kteří chtějí jen spočinout v kostelním tichu při svíčkách, s projekcí inspirativních obrazů. Ve 22.00 hodin vystoupí Pěvecký sbor Jakoubek - zazní hlavně spirituály, ale i jiné skladby. Večer zakončí ve 23.00 hodin společná Noční modlitba s písněmi z Taizé.

Na komentované prohlídky kostela a varhan jste zváni v 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 hodin.

Po celý večer bude možnost rozhovoru s farářem sboru Davidem Balcarem. Novinkou pro tento rok je Pošta do nebe - celý večer můžete na připravené lístky napsat své prosby či díky a hodit je do schránky v kostele - zazní pak při Noční modlitbě. Během celého programu bude návštěvníkům k dispozici občerstvení.

Muzeum Jindřichohradecka se připojuje k letošní Noci kostelů volným zpřístupněním kostela sv. Jana Křtitele od 18.00 do 22.00 hodin. Speciální noční komentovaná prohlídka kostela se bude konat ve 20.45 hodin. Na tuto prohlídku je nutné si předem zajistit vstupenky, které budou zdarma
k vyzvednutí v pokladně muzea ve Štítného ulici během Muzejní noci. Počet míst na prohlídku je omezen.

Autoři: Petr Šulc, Hanka Nosková, Věra Kubátová, Pavla Míchalová

Vytvořeno 25.5.2016 11:28:55 | přečteno 887x | petra.kredatusova
load