Jarní procházkou parkem kolem bývalého c. k. hejtmanství

Městský úřad bývalé hejtmanství

Máme před sebou teplé jarní dny a to přeje procházkám ještě více. Třeba s dobrou kávou v kelímku, kterou zakoupíte v centru města. Tentokrát si představíme bývalé c. k. hejtmanství čp. 147/II - budovu městského úřad v Husových sadech.

Bývalé c. k. hejtmanství čp. 147/II

Architektura

Nárožní budova o sedmi a devíti okenních osách, dvoupatrová se zvýšeným přízemím a suterénem. Eklektická novostavba ve změněných uličních čárách z roku 1902. Nároží je zvýrazněno rizality a věžičkou s bání. Vstup z ulice Janderovy má portikus, nesený čtyřmi atlanty. Portikus přechází v arkýř, na kterém je v druhém patře balkon. Suterén a přízemí je bosováno, patra mají pilastry, kordonové římsy profilované a hlavni římsu na konzolách. Okna mají šambrány a podokenní iMěstský úřad park nadokenní římsy. Parapety mají v přízemí festony, v patře balustrády a ve druhém patře průběžnou podokenní římsu a geometricky ornament. Ze střechy vybíhá hřebenová atika s ozdobnou mříží, jejímž původním účelem bylo zakrytí a statické zpevnění řady komínů, dnes nepoužívaných. Zakrytí atlantů skleněnou stříškou, inspirované atikovou mříží, je zcela novodobé.

Historie

Husovy sady městský úřadBudova byla postavena v roce 1902 jako Jednota Záložna. Pozornost upoutají čtyři postavy Atlasů nad vchodem, připomínající řecké bájesloví, v němž obr Atlas za trest nese na svých bedrech nebeskou klenbu...Za Rakouska-Uherska zde sídlilo od roku 1905 okresní hejtmanství. Za 2. světové války zde bylo školící středisko NSDAP, v květnu 1942 zde zřízena služebna krajského vedení NSDAP. Po 2. světové válce sloužila budova několik desítek let tehdejšímu okresnímu národnímu výboru. V současnosti jedna ze dvou hlavních objektů úřadoven městského úřadu. Před budovou byla kamenná kašna, jejíž součástí byl dlouhá léta kamenný sloup z městského pranýře. V roce 1925 kašna rozebrána a kamenný sloup přemístěn do muzea, kde tvořil střed nově vybudované kašny. Ta byla v osmdesátých letech 20. století odstraněna a nahrazena bronzovou sochou ženy - Nežárky. Pranýř je nyní umístěn v lapidáriu muzea.

Soutěžní otázka: Hlavní vchod zdobí čtyři sochy. Jak se jmenuje bájná postava, kterou ztvárňují? Mestský úřad sochy

Odpovědi najdete v textu článku na webu www.infocentrum.jh.cz a nebo v knize Pod střechami domů, která je v prodeji v jindřichohradeckém infocentru v Panské ulici (až bude zase otevřeno). Správné odpovědi zasílejte do středy 31. března 2021 na email info@jh.cz. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce výše zmíněné knihy, kterou vydalo město Jindřichův Hradec. 

Vytvořeno 26.3.2021 10:53:32 | přečteno 496x | barbora.pisova
load