Další procházkou městem k Pekhausu

Pekhaus

Rohový dům čp. 30/II poblíž parkoviště Jitřenka v Růžové ulici slouží v současně jako dům s pečovatelskou službou. Proč se mu ale dříve říkalo Pekhaus?   

Pekhaus čp. 30/II

Architektura

Patrový nárožní objekt, ke kterému patří i další dům při ulici Růžové (původní číslo 30/II o pěti okenních osách se dvěma většími okny v přízemí) a dva domy při ulici Bezručově o pěti a sedmi okenních osách se vstupem nově vestavěným mezi oběma hmotami. Celek byl rekonstruován v roce 2003 a v následujícím roce dostala stavba titul Bytový dům roku 2004. Místní obyvatelé ho znají stále pod tradičním jménem Pekhaus. Dům je hodnotný pozdně klasicistními průčelími a z urbanistického hlediska svou hmotou, která ukončuje domovní blok a uzavírá prostor křižovatky v předpolí městského historického jádra. Členění fasád je minimální, omezuje se na jednoduché šambrány oken s náznakem hlavního klenáku, okna jsou šestitabulková, římsa fabionová. Hlavni objekt má dvakrát lomené průčelí se šesti okenními osami do Růžové, šesti do nároží a třemi do Denisovy ulice. Krása průčelí spočívá hlavně v proporcích a jednoduchosti. Proti vedlejším objektům má navíc kordonovou římsu a nadokenní římsy. Do ulice Růžové a do nároží jsou dvě kordonové římsy a některá okna jsou slepá. Hlavni římsa je fabionová. Vjezd je zcela vlevo, půlkruhově zaklenuty s kamenným ostěním. Uvnitř se místy dochovaly klenby a arkády s toskánskými sloupy.

Pekhaus 3Historie:

Starší občané znají tento dům pod názvem Pekhaus, od německého „backen“ - péci, protože zde za napoleonských válek byly pekárny pro vojsko. Později sloužila budova jako kasárna, následně zde byly byty pro sociálně slabé nájemníky. Bydlel zde i neblaze prosluly J. R., který zakládal požáry a znásilnil a zabil 8letou školačku. Ve veřejném procesu na Střelnici v roce 1963 byl odsouzen k trestu smrti. Aby nebyl rozhořčenými občany lynčován, byl odveden zadním vchodem.

Soutěžní otázka: Proč se dříve říkávalo současnému domu s pečovatelskou službou Pekhaus?

Odpovědi najdete v textu článku na webu www.infocentrum.jh.cz a nebo v knize Pod střechami domů, která je v prodeji v jindřichohradeckém infocentru v Panské ulici (až bude zase otevřeno). Správné odpovědi zasílejte do středy 3. března 2021 na email info@jh.cz. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce výše zmíněné knihy, kterou vydalo město Jindřichův Hradec.


Vytvořeno 26.2.2021 11:31:31 | přečteno 595x | barbora.pisova
load