Další díl jindřichohradeckých procházek

Koželužské domy

V rámci procházek po jindřichohradeckých domech vám dnes představíme Měšťanský dům č.p. 124/III a Koželužské domy čp. 7/IV

Měšťanský dům č.p. 124/III

Architektura

Samostatně stojící patrový dům o sedmi okenních osách, půdorysně zalomený do tupého úhlu podél ulice. Hladké průčelí je nahoře ukončeno hladkou atikou, ve střední části domu prolomenou nízkými oblouky nad okapem. Novodobá okna mají v přízemí jednoduché rámování, místy se dochovalo kamenné ostění. V patře jsou okna bez orámování. Nesymetricky umístěny portál je půlkruhově zaklenutý, s ostěním provedeným v omítce a zasazený do obdélníkového rámu. Dům pochází patrně z 18. století, byl však novodobě zcela přestavěn v polovině 20. století. Je cenný svým průčelím, které neodmyslitelně patří k podhradí, a svou hmotou, která výrazně ovlivňuje dálkové pohledy přes Nežárku na zámek. Uplatňuje se hlavně hmota střechy, členitá díky složitějšímu půdorysu zadní části domu.

Historie

Dům č.p.124Busta na domě připomíná Marii Hoppe-Teinitzerovou (1879-1960), žijící dlouhá léta v Jindřichově Hradci a zde pochovanou, vzdělanou ženu, která studovala umělecké a textilní školy v Praze a Berlíně. Při návštěvě Švédska se nadchla gobelíny v komnatách švédských králů; po návratu zřizuje v roce 1910 umělecké dílny v otcovském domě v Růžové ulici. Za osm gobelínů „Řemesla“ získává v roce 1925 Velkou cenu Paříže, což zakládá věhlas jindřichohradecké dílny. Zpracovává náměty Maxe Švabinského, Cyrila Boudy, Karla Svolinského a jiných významných výtvarníků. V roce 1951 kupuje tento dům spolu s vedlejším, nicméně jsou jí státem zkonfiskovány, ač se stává v roce 1952 laureátkou Statní ceny... Dům je v roce 1954 upraven Statní památkovou správou pro její textilní dílny. Dodejme, že budova byla v roce 1989 navrácena její neteři. Marie Teinitzerová, umělkyně světového formátu, navzdory všem poctám žila prostým životem, zdůrazňujíc „... jsem jen poutnicí na této zemi...“. V současné době je objekt ve vlastnictví církve.

Koželužské domy čp. 7/IV

Architektura

Soubor domů, spojených ohradní zdí. Na severní straně je přízemní stavení s šindelovou mansardovou střechou. Průčelí má členěno stuhovými šambránami, stuhový portál je datován roku 1776. Prostory jsou klenuty valenou klenbou s pětibokými výsečemi. Dům je patrně vystavěn na troskách domu, zničeného požárem roku 1773. Střední dům má hřeben střechy orientován kolmo k ulici. Je patrový, s mansardovou šindelovou střechou a zděným volutovým štítem do ulice. Štít má barokní štukovou výzdobu. Na protější straně, směrem k Nežárce, je malebný dřevěný štít a v patře dřevěná pavlač. Ze deska Marie Teinitzerovéstředního domu vybíhá křídlo na jih. Jeho fasáda do ulice je bez členěni, obsahuje jen jednotlivá okna a portály. Jeden z portálů je goticky s diamantovým přetínáním. Jiným gotickým portálem se vchází do dvora. Jižní stavení je rovněž přízemní s mansardovou šindelovou střechou; má klasicistní průčelí, uvnitř je upraveno novodobě. Všechny tři objekty mají zásadní urbanisticky význam, protože formuji prostor ulice Pod Hradem a vytvářejí neopakovatelnou atmosféru podhradí.

Historie

Bývalý koželužský dvůr, koupený spolu s vedlejším domem čp. 124 v roce 1951 Marii Teinitzerovou. Vedle něho byla řada dalších koželužských domů, proto se ulici říkalo Koželužská nebo V koželuzích. Pro činění kůží byl nezbytný dostatek vody, proto byly koželužny stavěny u Nežárky. Začátkem 90. let minulého století zde byly restaurátorské dílny, přináležející k uměleckým dílnám ve vedlejší budově. V současnosti restaurace a studentský hostel.

Soutěžní otázka: Jak se dříve jmenovala nynější ulice Pod Hradem?

Odpovědi najdete v textu článku na webu www.infocentrum.jh.cz a nebo v knize Pod střechami domů, která je v prodeji v jindřichohradeckém infocentru v Panské ulici (až bude zase otevřeno :)). Správné odpovědi zasílejte do středy 3. února 2021 na email info@jh.cz Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce výše zmíněné knihy, kterou vydalo město Jindřichův Hradec.

Vytvořeno 29.1.2021 8:25:54 | přečteno 483x | barbora.pisova
load