Advent a vánoční čas 2022

Advent 2022

Nejkrásnější období roku je tady. Období klidu, rozjímání, dobročinnosti a zklidnění. Ale také spousty krásných kulturních akcí, koncertů a výstav. Prohlédněte se kompletní přehled adventních a vánočních akcí, které můžete v Jindřichově Hradci zažít až do Nového roku.   

24. 11.—18. 12.
Josef Böhm - 65 LET - Vánoční Hradec
Výstava - Výstavní dům Stará radnice (dle otevírací doby výstavního domu)

25. 11. 2022 od 15:00 do 18:00
Adventní dílnička pro děti - nutno se přihlásit, kapacita omezena - DDM JH

25. 11. od 18:00
Adventní Toulky nočním kostelem sv. Jana Křtitele s historikem Vladislavem Burianem

25.—27. 11.
JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí
7. ročník. Sobota 26. 11. (09:00–17:00) - workshopy pro rodiče s dětmi, prodej výrobků chrá
něných dílen, vernisáž výstavy betlémů Ilony Klawitter, vystoupení PS Smetana, vystoupení
DPS Nova Domus, loutkové divadelní představení Víta Marčíka – minoritský klášter a kostel
sv. Jana Křtitele

26. 11. od 14:00 do 18:00
Společná výroba adventních věnců - YMCA centrum

26. 11—6. 1.
Namaluj si svůj betlém - výstava betlémů, které vznikly jako díla z vánočních workshopů
ZŠ a SŠ - křížová chodba minoritského kláštera

26.—27.11. od 10:00 do 16:30
Advent v Krafferově zahradě - Chcete se naladit na advent v klidu a pohodě, v okruhu přátel
nebo rodiny? Věnce, dekorace, drobné dárky, cukroví, teplý čaj a punč, to vás čeká
o prvním adventním víkendu u nás v zahradě.

26. 11. od 18:00
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - za doprovodu vystoupení skupiny
Antikvartet Dušana Vančury - náměstí Míru

29. 11. od 19:30
Tradiční vánoční koncert Petra Přibyla - adventní písně, koledy, hudba starých mistrů
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

2. 12. od 19:00
Jindřichohradecký Big Band s Ilonou Csákovou – vánoční koncert - KD Střelnice.
Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz

3.—4. 12. od 10:00 do 17:00
Adventní dny na zámku
Návštěvníci se mohou těšit na tržiště s originálním zbožím a nabídkou slaných, sladkých
nebo třeba i magických specialit na II. a III. zámeckém nádvoří. Program obou víkendových
dnů nabídne hudební, taneční a divadelní vystoupení. Jistě nejen dětské návštěvníky potěší
živá zvířátka na III. nádvoří a výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků. Své dovednosti
předvedou umělečtí řezbáři, kovář, sklář, hrnčíři, pletař košíků, dřevosochař, k dispozici
budou malé tvůrčí dílny. Jako vždy bude v provozu více než 500 let stará Černá kuchyně.

Vánoční trhy ve městě
Řemeslné trhy a stánkový prodej v centru města (náměstí Míru, Masarykovo náměstí, okolo
fontány, pod kaštany, v Husových sadech - pěšina. Doprovodný program (hudební pásmo ZŠ
a MŠ a EASY School) od 10:00 do 12:00 v sobotu a v neděli.

3.—4. 12.
Pekelně vypečený Mikuláš - Mikuláš se svou družinou navštíví i Zahradní centrum.
Chybět tedy nebude mikulášská nadílka, tradiční zdobení perníčků a letos nově psaní
dopisu Ježíškovi.

3.—4. 12. od 10:00 do 17:00
Advent v Domě gobelínů - Vyzkoušíte si zde tisk na textil pod vedením ateliéru Zuzany
Krajčovičové, tkaní na kolíkových stavech, dále techniku suchého plstění, drhání, práci se
dřevem, malování na keramiku a zdobení perníčků. Budou zde připraveny dílny i pro ty
nejmenší, kde si vytvoří výrobky s vánoční tématikou. Děti si v pokladně muzea vyzvednou
plán stanovišť, budou sbírat za své dovednosti razítka a po splnění úkolů obdrží v pokladně
muzea zaslouženou odměnu.

3. 12.—31. 1.
Výstava vánočních stromků v MFaMOM
zdobených vlastnoručně vyrobenými ozdobami dětí mateřských a základních škol našeho regionu.
Při návštěvě budete moci přímo na místě hlasovat pro nejkrásnější stromek. 

3. 12. od 10:00 do 12:00
Mikulášská - nutno se přihlásit, kapacita omezena - DDM JH

3. 12. od 18:00
Adventní koncert skupiny X-TET - kaple Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteře
ve Šítného ulici (Muzeum Jindřichohradecka)

4. 12. od 15:00
Čertovské odpoledne - Pro všechny malé návštěvníky je připraven dáreček v KD Střelnice.
Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz

4. 12. od 15:00
Adventní ekumenická bohoslužba na jindřichohradeckém zámku

4. 12. od 19:00
Adventní koncert Jindřichohradecký symfonický orchestr - diriguje Radek Šalša, hosté
klavírista Vjačeslav Grochovskij a Felix Slováček - kaple sv. Maří Magdaleny.
Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz

6. 12. od 17:00
Koncert vánočních koled - Michaela Sablíková (zpěv, fl étna, lesní roh) a Martin Matyska
(varhany) - evangelický kostel

7. 12. od 17:00 do 18:30
Benefiční koncert pro Otevřená Okna - KD Střelnice

7. 12. od 19:00
Vánoční koncert - MŮzický ROzmanitý Ansámbl - skupina Můra
kaple sv. Maří Magdaleny

10. 12. od 16:00
Předvánoční akordeonový koncert ZUŠ V. Nováka - kostel sv. Jana Křtitele

10. 12. od 16:00 a od 19:00
Adventní koncert Třeboňští pištci - kaple sv. Maří Magdaleny
Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz

10.—11. 12. od 10:00 do 17:00
Adventní víkend v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií
Ukázky řemesel, tvořivé dílny pro děti, prodej rukodělných výrobků, fotografování v histo-
rických kostýmech. Přijďte a vyrobte si vlastní vánoční dárek (vstup volný).

14. 12. 2022 od 17 hodin
Koncert Chvála zpěvu
DPS Nova Domus a DPS Novadomáček, vstupné dobrovolné -  kostel sv. Jana Křtitele 

16. 12. od 19:00
Romantické Vánoce se souborem Musica Dolce Vita
Účinkují Daniela Demuthová: mezzosoprán, Žofi e Vokálková: fl étna a Zbyňka Šolcová:
harfa - kaple sv. Maří Magdaleny. Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz

17. 12. od 10:00 do 12:00
Vánoční a novoroční přáníčka - Nutno se přihlásit, kapacita omezena - DDM JH

18. 12. od 9:30
Dětské vánoční představení - evangelický kostel

18. 12. od 16:00
Svíčka pro Václava Havla - náměstí Míru

18. 12.
Adventní charitativní jarmark „Prasinky“ - Husovy sady - ZRUŠENO

20. 12. od 19:00
Vánoční koncert PS Smetana - J. J. Ryba: Česká mše vánoční - kostel sv. Jana Křtitele

21. 12. od 15:30 a od 17:30
Vánoční taneční akademie DDM JH - KD Střelnice

23. 12. 2022 od 17:00
Betlémské světlo
Skauti z Jindřichova Hradce se spolu se skauty z celého světa spojí a dovezou jeruzalémský plamínek až k nám do Jindřichova Hradce na náměstí Míru.

24. 12.
Štědrovečerní bohoslužby od 16:00
Bohoslužby mládeže s divadlem od 22:00
evangelický kostel

24. 12.
Štědrodenní tržba na charitu - Přijďte na Štědrý den dopoledne na punč a nakoupit
do Zahradního centra. Celá štědrodenní tržba poputuje tradičně na charitu!

24. 12. od 22:00
Zpívaná mše svatá – Vigilie Božího hodu vánočního
hudební doprovod: Chrámový sbor Adama Michny za doprovodu varhan a orchestru – proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie

25. 12. od 9:30
Sváteční bohoslužby - evangelický kostel

25. 12. od 9:30
Zpívaná mše svatá – Boží hod vánoční
hudební doprovod: Chrámový sbor Adama Michny za doprovodu varhan a orchestru – proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie

26. 12. od 17:00
Vánoční koncert PS Jakoubek YMCA Jindřichův Hradec - kaple sv. Maří Magdaleny
Vstupenky v pokladně KD Střelnice a na www.kultura.jh.cz

28. 12. od 13:00 do 23:00
Vánoční den astronomie - Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla

1. 1. od 9:30
Novoroční bohoslužby - evangelický kostel

1. 1. od 9:30
Zpívaná mše svatá – Slavnost Matky Boží Panny Marie
hudební doprovod: Chrámový sbor Adama Michny – kostel Nanebevzetí Panny Marie

1. 1. od 17:00
Přivítání nového roku - náměstí Míru

2. 1. od 18:00
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky
PS Smetana – J.J.Ryba: Česká mše vánoční – kaple sv. Maří Magdaleny

Co je možné o adventu a ve vánočním čase navštívit:


Muzeum Jindřichohradecka a Krýzovy jesličky
otevřeno 12. 12.—6. 1. denně od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
24. 12. a 31. 12. od 8:30 do 12:00, 1. 1. od 13:00 do 17:00

Dům gobelínů
otevřeno do 18. 12. denně mimo pondělí od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

Výstavní dům Stará radnice
otevřeno 24.—27. 11., 1.—4. 12., 8.—11. 12., 15.—18. 12.
(adventní víkendy vždy čtvrtek až neděle)

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
24. 12. a od 31. 12. do 31. 3. zavřeno

Minoritský klášter
1. 10.—6. 1. denně mimo pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
24. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno

Tištěný program si můžete také vyzvednout v infocentru v Panské ulici.

ikona souboruProgram ke stažení zde


Advents-und Weihnachtszeit 2022

Die schönste Zeit des Jahres, die Zeit des Friedens, der Besinnung und Wohltätigkeit ist da. Dazu bietet Ihnen Jindřichův Hradec viele schöne kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen an. Schauen Sie sich unsere vollständige Liste der Advents- und Weihnachtsveranstaltungen, die Sie in Jindřichův Hradec bis zum neuen Jahr erleben können.

ikona souboruDas Programm können Sie hier herunterladen

 

Vytvořeno 14.11.2022 7:55:14 | přečteno 1715x | barbora.pisova
load